Slide Background

Vereniging OR-Platform Technische Groothandel

De vereniging OR-Platform Technische Groothandel is opgericht door en bedoeld voor Ondernemingsraden van bedrijven die actief zijn binnen de Technische Groothandel.
Op dit moment telt het Platform 28 leden, Ondernemingsraden van de grotere bedrijven binnen de sector en zij vertegenwoordigt hiermee een grote groep medewerkers (± 11.000) die werkzaam is binnen deze branche.

Het primaire doel van het OR-Platform Technische Groothandel is het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen tussen de aangesloten Ondernemingsraden, o.a. door middel van het houden van bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig wordt hiervoor een gastspreker uitgenodigd. Dit kan iemand zijn die een vakbond vertegenwoordigt of bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van pensioenen.

Daarnaast brengen we graag onze gezamenlijke behoeften en wensen ten aanzien van de cao over aan de vakbonden en de werkgeversorganisatie WTG (Werkgevers Technische Groothandel). Het is dan aan die partijen om daar in hun onderlinge overleg al dan niet gebruik van te maken. Het Platform wil op deze manier een bijdrage leveren aan het sterker maken van onze branche.

Mocht u als ondernemingsraad interesse hebben in een eventueel lidmaatschap, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij hopen u op korte termijn te kunnen introduceren als nieuw lid op onze volgende bijeenkomst!