CAO Technische Groothandel 2023

Op 6 februari hebben de CAO-partners een onderhandelingsresultaat bereikt voor de sector Technische Groothandel. Alle werknemers in deze sector kunnen hun mening geven over het bereikte resultaat.

DigiC bood iedereen de mogelijkheid om in de week van 13 t/m 19 februari zijn of haar stem uit te brengen. Leden van de betrokken vakbonden konden hun stem uitbrengen bij de enquêtes welke door de bonden werden uitgezet.

Inmiddels is de CAO Technische Groothandel per 2 mei 2023 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de CAO geldt voor álle werkgevers en werknemers in de sector. Of men lid is van WTG of niet maakt niet uit, alle technische groothandels moeten de CAO naleven en alle werknemers in de sector krijgen de loonstijgingen van april en september 2023, de eenmalige uitkering en de reiskostenregeling. 

Laat een reactie achter