Voortgang CAO-thema’s op 1 juni verder besproken

Voortgang CAO-thema’s op 1 juni verder besproken, aanpassing term bruto-inkomen

CAO-partijen hebben op donderdag 1 juni jl. weer bij elkaar gezeten. De thema’s Loongebouw, Inventarisatie pensioenen, Duurzame inzetbaarheid, Leesbaarheid van de CAO en Invulling van de CAO à la carte zijn weer verder door de CAO-partijen uitgewerkt en er zijn weer goede vervolgstappen gezet. Gesproken is over de voortgang van de werkgroepen bij het behandelen van de afgesproken thema’s, zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, pensioen en uitruil van arbeidsvoorwaarden. Het was mooi om te zien dat men voortvarend aan de slag is gegaan en dat de nodige voortgang is geboekt. Begin juli is een volgende bijeenkomst in aanloop naar de onderhandelingen voor de nieuwe CAO. De huidige loopt immers tot en met september. We houden jullie op de hoogte.

CAO-partijen hebben ook geconstateerd dat in artikel 49 van de CAO over het netto inkomen gesproken wordt terwijl dat eigenlijk het bruto inkomen dient te zijn. In de volgende vast te stellen CAOo-tekst zal deze term dan ook gewijzigd worden van netto naar bruto inkomen. Organisaties kunnen deze wijziging reeds in de praktijk gaan toepassen.

Laat een reactie achter