Vertrouwenspersoon TG: “Ongewenst gedrag is niet met een boutje op te lossen”

Intimidaties, pesterijen, ongewenste intimiteiten… ze vinden helaas plaats op elke werkvloer. Dus ook op die van de technische groothandels. Werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen daarmee dankzij WTG en vakbonden terecht bij vertrouwenspersoon Els Overduin.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben. Dat kan een interne of een externe specialist zijn. Els Overduin valt in die laatste categorie. Als deskundige op het gebied van psychosociale stressproblematiek en trauma’s op de werkvloer, werkt ze via het Arboproject Technische Groothandel ruim een jaar als gecertificeerd vertrouwenspersoon voor bedrijven in de technische groothandel.

“Medewerkers van technische groothandels die zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelen op de werkvloer, kunnen bij mij terecht”, legt Els uit. “Ik luister naar ze, en bespreek wat ze zelf al aan hebben gedaan om een probleem op te lossen. Zodra ik dat helder heb, adviseer ik wat ze het beste kunnen doen.”

Samen in gesprek
Bij elke vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer is sprake van een formele en een informele fase. In de formele fase schakelt de werkgever een klachtencommissie ongewenst gedrag in. Of er wordt een strafrechtelijke procedure gestart. Soms is dat de enige uitweg, maar die heeft niet Els’ voorkeur.

“Vaak is er een oplossing mogelijk zónder een commissie of rechter”, aldus Els. “Dat begint altijd met praten. Meestal in de vorm van een gesprek met de werkgever en de medewerker. Als de medewerker het wil, ben ik daar zelf bij. Voor veel medewerkers voelt dat namelijk een stuk veiliger.”

Onbekend maakt onbemind
Het is best een stap om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Laat stáán om ongewenst gedrag te bespreken met je leidinggevende en de veroorzaker. Els: “Technische medewerkers zijn meestal geen praters. Toch doen ze er goed aan om problemen vaker bespreekbaar te maken. Ongewenst gedrag is namelijk niet met een boutje op te lossen. Medewerkers kunnen bij mij in vertrouwen vertellen wat ze voelen en ervaren. Maar dat zijn de meeste techneuten niet gewend.”

Zeggen wat je denkt
Er zijn dus heel wat drempels om een einde te maken aan ongewenst gedrag op de werkvloer. Toch slaagt Els er vaak in om medewerkers verder te helpen. “Ik bied een luisterend oor én adviseer dat je gewoon moet zeggen wat je denkt. Spreek je uit! Dat is áltijd het begin van de oplossing. En weet dus dat je kunt rekenen op een vertrouwenspersoon die je serieus neemt. De rest komt vanzelf.”

Meer informatie over Els Overduin

Laat een reactie achter